Nhà Thờ Giáo Xứ

Chủ đầu tư

Nhà Thờ Giáo Xứ
Công năng

Công năng

Địa chỉ

Địa chỉ

Nam Định
Kinh phí

Kinh phí

Loại hình

Loại hình

Đơn vị thiết kế

Đơn vị thiết kế

Diện tích

Diện tích

Năm thi công

Năm thi công

2020

Back to top