Chùa Long Sơn - Trà Vinh

Chủ đầu tư

Công năng

Công năng

Địa chỉ

Địa chỉ

Trà Vinh
Kinh phí

Kinh phí

Loại hình

Loại hình

Chùa
Đơn vị thiết kế

Đơn vị thiết kế

Diện tích

Diện tích

Năm thi công

Năm thi công

Back to top