Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi

Dịch vụ cho thuê kho bãi
Dịch vụ cho thuê kho bãi
Dịch vụ cho thuê kho bãi

       

Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác Nam Thành   Phát  cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình.

 Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm :

  Giao nhận vận tải hàng trọn gói
  Vận tải hàng siêu trường,siêu trọng, hàng rời va hàng đạc biệt
  Vận chuyển hàng tạm nhập và tái xuất và tạm xuất tái nhập
  Lưu kho và phân phối hàng hóa
  Hiện tại để đáp ứng nhu cầu và giá cạnh tranh mang lại nhiều sự lụa chọn cho khách hàng NAM THÀNH PHÁT    có hệ thống xe đầu kéo rộng khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của khách hàng kể cả nhu cầu vận         chuyển Bắc- Nam bằng đường bộ đơn cử như hiện NAM THÀNH PHÁT  đang có các đầu kéo container chuyên     dùng ở các chi nhánh của công ty như sau:

  HCM hiện tại có 15 đầu kéo container chuyên dụng
 Hải Phòng hiện có 5 đầu kéo
 Cửa Lò ( Nghệ An) hiên có 10 đầu kéo
 Đà Nẳng hiện có 10 đầu kéo

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BẢI
Công ty CP TM và DV Tiếp Vận Nam Thành phát nằm trong khuôn viên có diện tích trên 26.000m2 trong đó diện tích kinh doanh cho thuê kho trên 7.700 m2
Go Top